Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Henrik Falsin 070-941 41 51
Kassör Patrik Johansson 070-355 74 69
Ledamöter Adam Karpinski
Martin Sjöstrand
Evelina Hertz
Ersättare Göran Lindström
Linda Hållén Zetterberg