Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Martin Sjöstrand 070 – 680 72 00
Kassör Torsten Westling 08 – 739 34 62
Ledamöter Adam Karpinski
Bertil Orrby
Patrik Stridsman
Ersättare Niklas Paulsson
Linda Zetterberg