Skötsel av gemensamma ytor

De boende i samfälligheten hjälps åt att hålla rent och snyggt. Bland annat genom två årliga städdagar, höst och vår.
Gräsklippning av de gemensamma ytorna i föreningen sköts enligt ett rullande schema. Varje hushåll har en vecka per år där man ansvarar för klippning av en tredjedel av den uppmätta gräsytan inom samfälligheten. Det är alltså tre hushåll per vecka som tillsammans klipper gräsytorna. Klippschema delas ut i brevlådorna och läggs upp här på våren.