Kontaktpersoner


Ordförande Henrik Falsin (62)
Kabel-TV/Bredband Adam Karpinski (78)
Snöröjning Martin Sjöstrand (38)
Belysning Henrik Falsin (62)
El/Maskiner Patrik Johansson (96)
Sophantering Martin Sjöstrand (38)
Grannsamverkan Henrik Falsin (62)