Kontaktpersoner


Ordförande Martin Sjöstrand (38)  070-680 72 00
Kabel-TV/Bredband Adam Karpinski (78) 0708-928 928
Snöröjning Torsten Westling (94) 070-717 74 61
Belysning Patrik Stridsman (120)  
El/Maskiner Bertil Orrby (118) 070-589 92 18
Sophantering Martin Sjöstrand (38) 070-680 72 00
Grannsamverkan Peder Sjögren (70)