Parkering


Garage och Parkering inom Enbusken

Garage
Samfälligheten har 45 garage och varje hus disponerar ett. I garaget får du av försäkringsskäl endast förvara motorfordon och till detta tillhörande material. Vi ber dig att i första hand alltid använda garaget som parkeringsplats då vi har ont om utomhusplatser.

Utomhusparkering
De parkeringsplatser som finns inom samfälligheten är avsedda för föreningens medlemmar och för våra besökande. Endast korttidsparkering är tillåten och eftersom platserna är relativt få skall garageplatserna utnyttjas i första hand.

Parkeringstillstånd krävs för att ha rätt att parkera på utomhusparkeringarna. Tillståndet placeras väl synligt innanför bilens framruta.

Varje hushåll har ett boendetillstånd och ett besökstillstånd att nyttja.

Boendetillståndet får användas av boende för att fritt parkera på de markerade platserna i samfälligheten.

Besökstillståndet får endast användas av besökare och tillåter parkering i max 48 timmar på de markerade platserna i samfälligheten.

Om man vid speciella tillfällen har fler besökare kan styrelsen utfärda tillfälliga besökstillstånd för kortare perioder. Kontakta i så fall ordförande eller kassör.

Det är inte tillåtet att parkera på andra ställen än markerade platser. Det vill säga, parkering på körvägar, gångvägar och vändplaner är förbjuden. Att tillfälligt köra in till respektive fastighet för lastning och lossning, i max 30 minuter, är tillåtet. Detta gäller även hantverkare.

Parkeringsbolaget Estate Parkering AB kontrollerar vårt område dygnet runt. Det är alltså viktigt att du parkerar på anvisad plats, med tillståndet väl synligt i framrutan om du står parkerad på utomhusparkeringen för att undvika kontrollavgift.