Grannsamverkan andra kvartalet 2023

Information från Polisens grannsamverkan rörande kvartal två 2023

Grannsamverkan Q2 2023