Extrastämma i Samfälligheten

Måndag den 17 juni klockan 19 samlas vi på parkeringen vid returpappersbehållarna för en snabb extrastämma.